Paul Harris Fellow

fredag 9 mars 2018

Madeleine


Utdelning av ett hederspris
Vi delar med stolthet ut en Paul Harris Fellow till vår medlem sedan 22 år, Rolf Lindh!

Rolf har under sin tid i klubben varit skattmästare åtsikliga år och även varit detta på distriktet. Han har också visat på stort engagermang i klubbens projekt Rent vatten och sanitet vi tillsammans med tre andra klubbar driver i Kenya. Tack för ditt arbete genom åren!